داشتن اطلاعات کافی در مورد ویژگیهای یک موسسه زبان، میتواند شما را در انتخاب صحیح مسیر زبان آموزی کمک کند. در ادامه این مطلب به بررسی ویژگیهای آکادمی زبان دانشگاه آزاد که آن را از سایر رقبا متمایز میسازد خواهیم پرداخت: