نکات طلایی آزمون وتست های پرتکرار

 

*آدرس مجتمع دانشگاهی آیت ا... هاشمی رفسنجانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بالاتر ازمیدان پونک ، بلوار امام حسن(ع)

 *آدرس مجتمع دانشگاهی ولایت: انتهای بلوار ارتش، سوهانک، خیابان سوهانی، بالاتر از میدان شهید سوهانی، مجتمع دانشگاهی ولایت