دوره آموزش EPT


عنوان دوره طول دوره روزهای برگزاری ساعات تاریخ شروع دوره محل برگزاری کلاس شهریه (تومان) وضعیت ثبت نام ثبت نام
فشرده دو روز در هفته 10 جلسه 40 ساعت پنج شنبه، جمعه 9 الی 12
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ غیرحضوری آنلاین 800,000
فشرده دو روز در هفته 10 جلسه 40 ساعت پنج شنبه، جمعه 15 الی 19
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ غیرحضوری آنلاین 800,000
EPTروزهای فرد 10 جلسه 40 ساعت یکشنبه، سه شنبه 16 الی 20
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ غیرحضوری آنلاین 800,000
EPTروزهای زوج 10 جلسه 40 ساعت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16 الی 20
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ غیرحضوری آنلاین 800,000
فشرده دو روز در هفته 10 جلسه 40 ساعت پنج شنبه، جمعه 9 الی 13
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ تهران مركزي-مجتمع ولايت پذیرش محدودهنر4کلاس4011 800,000
فشرده دو روز در هفته 10 جلسه 40 ساعت پنج شنبه، جمعه 15 الی 19
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ تهران مركزي-مجتمع هاشمي پذیرش محدودکلاس 1516 800,000

 

*آدرس مجتمع دانشگاهی آیت ا... هاشمی رفسنجانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بالاتر ازمیدان پونک ، بلوار امام حسن(ع)

 *آدرس مجتمع دانشگاهی ولایت: انتهای بلوار ارتش، سوهانک، خیابان سوهانی، بالاتر از میدان شهید سوهانی، مجتمع دانشگاهی ولایت