کلاسهای آموزشی، شب امتحانی جمع بندی EPT نکته و تست

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۸/۵/۲۷  

کلاسهای آموزشی وجمع بندی EPT بصورت نکته و تست به مدت20 ساعت جهت آمادگی برای آزمون بصورت حضوری وغیرحضوری برگزار می گردد.