برگزاری دوره های آموزشی Ept،مکالمه وآیلتس

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۹/۴/۳  

برگزاری دوره های آموزشی Ept ، مکالمه، آیلتس در دو مجتمع پونک وسوهانک به صورت حضوری وغیرحضوری باظرفیت محدود

دوره ها بصورت دو روزه و سه روزه در طی هفته برگزار خواهد شد