دوره جدید مکالمه از اوایل مرداد ماه 1400

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶  

 کلاسهای به صورت حضوری و غیرحضوری باظرفیت محدود برگزار می گردد

لازم به ذکر است تمامی اطلاعات در کانال گروه اطلاع رسانی می شود